96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Telèfons d’interès

Aquest llistat de de telèfons pot ser útil per als nostres residents estrangers que vulguin realitzar algun tràmit o gestió:

 

AJUNTAMENT D’ALMORADÍ  (+34 )96 570 01 01
POLICIA LOCAL
 (+34) 96 678 33 86
IBERDROLA TORREVIEJA  (+34) 96 571 16 00 (Servicio de Electricidad)
HIDRAQUA  (+34) 96 570 21 69 (Servicio de Aguas)
CENTRE DE SALUT  (+34) 96 529 00 00

 

Telèfon d’emergències:

112

112

Oficines

96 570 01 01
Fax : 96 678 01 04

Benestar Social

96 570 23 82
96 570 23 94

Centre Cultural (Biblioteca)

96 678 23 24
Fax : 96 678 19 92

Esports

96 678 23 73

Oficina de Turisme

96 678 34 42

Centre d’Informació Juvenil (C.I.J)
Oficina d’Atenció al Consumidor

96 570 18 68

 

Hidraqua

96 570 21 69

Almoradí Sport Nature

96 505 55 05

Bombers

96 678 22 85

Bus Local

96 661 32 22

C.P.C Cruz de Galindo

96 570 23 82

Centre d’Atenció al Drogodependent

96 678 12 83

Centre de Salut

96 529 00 00

Centro Ocupacional (A.D.A)

96 570 02 02

Centro de Atención Temprana (CAT)

96 570 06 52

Centro Social 3ª Edad

96 678 18 09

Club de Tenis

96 570 11 93

Conservatori

96 678 07 50

Correus i Telègrafs

96 570 10 34

Creu Roja

96 678 12 22

E.P.A. Escola d’Adults

96 678 02 00

E.S.P.E.S.
(Servei Psicopedagògic Escolars)

96 570 17 15

Extensió Agragia

96 570 04 60

Guàrdia Civil

96 570 01 28

Jutjat d’Aigües

96 570 01 70

Jutjat de Paz

96 570 00 93

Parroquia

96 570 04 57

Policía Local

96 678 16 26

Protecció Civil

616 974 247

Residència 3a Edat Casaverde

96 678 38 02

Societat Cultural Casino

96 570 00 00

Centre Integral d’Ocupaciò

96 678 23 14

Tanatori

96 678 14 48

Terminal d’Autobusos

607 206 101

Taxis

677 670 807
 680 913 095 
 667 908 924 
673 927 155

Teatre Cortés

96 678 22 70

Unió Musical

96 570 19 82

 

Automòbil (A.S.A)

96 678 18 53

Comerciants

96 678 11 86

Conservers

96 570 09 28

Hostaleria

96 570 25 98

Mobles

96 570 14 00

Restaurants

96 678 15 93

Canales y Martínez

96 529 01 30

Manuel de Torres

96 529 01 40

Sta Mª de la Huerta

96 570 06 78

Pascual Andreu

96 529 01 50

 Heredades

96 529 03 75

I.E.S. Antonio Sequeros

96 692 67 70

I.E.S. Azud de Afeitamí

96 692 67 80

Alfonso Soriano Cano

96 570 11 52

José Luis Martínez

96 570 02 09

Fco. Moreno

96 570 16 46

Juan P. Valdés

96 570 02 11

Salvador Mormeneo Bernat

96 678 28 00

Fco J. Garcia Costa

96 678 26 26

Alicia Peris León 96 678 02 81

Hostal  “El Retiro”

96 570 03 25

Hotel Almoradí

96 570 17 27