Corporació municipal

María Gómez

Maria Gómez García

 • Alcaldessa.
 • Regidor de Policia i Trànsit.
Susana Miralles

Susana Miralles

 • Regidoria d’Educació, Igualtat, Participació Ciutadana i Transparència.
Alfonso García Díaz

Alfonso García Díaz

 • Regidoria d’Esports, Benestar Social i Joventut.
Jose Antonio Latorre Coves

Jose Antonio Latorre Coves

 • Regidoria de Foment, Comerç, Indústria, Consum, Turisme, Patrimoni i Comunicació Institucional.
María Gómez

Miguel Gascón Benzal

 • Regidoria d’Urbanisme, Obres, Serveis, Enllumenat Públic, Cementiris i Ocupació.
Isabel Martínez Ponce

Isabel Martínez Ponce

 • Regidoria de Parcs, Jardins, Agricultura i Pedanies.
Rafael Meseguer Costa

Rafael Meseguer Costa

 • Regidoria de Neteja Urbana, Cicle Hídric i Protecció Civil.

Maria Quiles

 • Regidor de Cultura, Contractació i Medi Ambient.

Pepe Girona

 • Regidor d’Hisenda, Governació, Personal i Modernització.

Almudena Albentosa

 • Regidor de Festes, Sanitat i Protecció Animal.

Jaime Pérez Pacheco

Adela Caracena Roca

Abelardo Muñoz Pedrero

Rosana Martínez Caracena

María Jesús Pérez Galant

Alejandro Lorenzo Ruíz

Ana Andreu Quiles