96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Serveis al ciutadá

Serveis Educatius
1. Educació Infantil i Primària

 • C. P. Canales y Martínez
 • C. P. Manuel de Torres
 • C. P. Pascual Andreu
 • C.C. Santa Mª de la Huerta
 • CP. Heredades

2. Educació Secundaria

 • I.E.S. Azud de Alfeitamí
 • I.E.S. Antonio Sequeros
 • C.C. Santa Mª de la Huerta

3. formació Professional

 • I.E.S Azud de Alfeitamí

4.Ensenyament Musical

 • Conservatori professional d’Almoradí (Ensenyaments elementals i professionals)

5. Escola d’Adults (EPA)

6. Escola Oficial d’Idiomes

 • Anglés
 • Alemán
 • Francés

7. Cursos d’Estiu de la Universitat Miguel Hernández

8. Escola d’Estiu

 • Escola Infantil
 • Escola Musical
 • Escola esportiva

9.Escola d’Arts Plàstiques

10. Escola de Guitarra

11. Gabinet Psicopedagògic del Baix Segura

Serveis Esportius
1. Escoles Esportives Infantils

 • Atletismo
 • Futbol
 • Ciclismo
 • Gimnasia Rítmica
 • Balonmano
 • Voleibol
 • Triatlón
 • Psicomotricidad
 • Multideporte
 • Baloncesto
 • Judo
 • Pádel
 • Tenis

2.1 Escoles Esportives Adults

 • Yoga
 • Pilates
 • Manteniment d’Adults
 • Manteniment de Majors
 • Padel
 • Tenis

2.2 Escoles d’estiu

2.3 Cursos de Natació

Serveis Culturals
1. Biblioteca Publica

2. Biblioteca Infantil

3. Centres Informació Juvenil (C.I.J.)

 • Centro social
 • El Saladar

4. Edificis de Events Culturals y Reunions

 • Teatro Cortes
 • Auditorio Musical EMA
 • Centro cultural Plaza San Andrés
 • Aula Polivalente Calle España
Serveis Socials, Assistencials i Sanitaris

 

 •  Atenció al Inmigrant ( AGENCIA AMIC’s)
 •  Infodona
 •  Atenció a Drogodependents
 •  Atenció malalts mentals ADIEM
 •  Servei d’atenció a la Dependencia
 •  Centre Ocupacional i Centre Día per a Discapacitats ADA
 • Centre de Atención Temprana (CAT)
 •  Residencia de Tercera Edat y Centre de día Casaverde
 •  Centro de Salud de Almoradí
 •  Cruz Roja Española (Servicios de Ambulancias)
 • Serveis d’Ambulàncies suport vital bàsic (Centre Social Pont don Pedro)
 • Oficina d’Atenció al Consumidor
Serveis Empresarials, Ocupació i Turístics

 

 • Assessorament a Emprenedors
 • Gestió de Subvencions a Empreses
 • Agència Iniciatives Comercials
 •  Polígono Industrial Eralta
 •  Polígono Industrial Los Maromas
Serveis Administratius
 • Gestió de Padró Municipal
 • Gestió d’Impostos Municipals
 • Servei de presentació de documents a totes les administracions: finestreta única
 • Expedició de certificats electrònics
 • Expedició d’Informes d’Integració Social i Reagrupament Familiar
 • Llicències d’Ocupació de Sòl Públic
 • Llicències Ambiental per Obertura d’Establiments i Serveis
 • Canvis de Titularitat d’Obertures
 • Llicències d’Obra Menor i Major
 • Servei de Cerimònies Civils
 • Jutjat de Pau
 • Administració electrónica
Serveis de Seguretat Pública

1. Caserna de la Policía Local

 

2. Parc de Bombers Subcomarcal

3. Parc de Bombers Subcomarcal

Serveis de Transports
 • Aparcament de vehicles Pesats “Les Maromes”
Defensor del Ciudadano
QUÈ ÉS EL DEFENSOR DEL CIUTADÀ?

És una institució creada per l’Ajuntament d’Almoradí amb la missió de vetllar pels drets dels veïns davant les actuacions de l’Administració municipal i les entitats que en depenen.

El Defensor presta assessorament, informació i atenció, ajudant a millorar les relacions entre el ciutadà i l’Ajuntament de la manera més adequada, amb total independència i objectivitat.

QUIN TIPUS DE QUEIXES ES PODEN PRESENTAR?

Retards indeguts en l’actuació de l’Administració municipal.
Errors o arbitrarietats en l’aplicació de les normes.
Manca de resposta davant les peticions formulades.
Inexecució de les resolucions municipals.
Tracte incorrecte al ciutadà.
Negativa injustificada a facilitar informació i sobre qualsevol actuació de l’Administració municipal que, dins del seu àmbit competencial, hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones.
COM ES PRESENTA UNA QUEIXA?

Tota queixa s’ha de presentar per escrit amb les seves dades personals, signada, amb el nom de l’organisme o Servei Municipal objecte de la queixa, així com la descripció i circumstàncies que van donar lloc a la queixa i acompanyada per tots els documents consideri necessaris per a l’aclariment del cas .

No podran presentar queixes després de transcorreguts sis mesos des que l’afectat va tenir coneixement de la conducta o dels fets susceptibles de motivar una queixa.

Podeu descarregar la instància en el següent enllaç.