96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Consell Agrari Local

El Consell Agrari Municipal d’Almoradí es Configura Com a òrgan de caràcter consultiu, col·laborador i assessor amb Relació una Aquelles Matèries Que estableixi la corporació local d’Almoradí, Sobre les bases de les competències de naturalesa agrària Que li Pròpies fill i Les determinar, si escau , la Generalitat Valenciana Mitjançant els Instruments Que la legislació vigent en matèria consideri.

En el consell estan representats els sindicats agraris, Partits Polítics amb representació municipal, Agricultors i Representants d’Associacions o Entitats vinculats amb l’agricultura local.