96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Casino


Vint anys abans de ser inaugurat el Teatre ja existia en el nostre poble la Societat Casino. Concretament va ser creat aquest centre cultural el dia 2 de juny de l’any 1882, sent el número u dels socis fundadors don Francisco Griñó Izquierdo, i el seu primer president don Juliol Peduayé. Per aquell llavors estava situat en el núm 16 del mateix carrer (on fins fa uns anys va estar l’oficina de correus).

Aquesta Societat va ser prosperant de tal manera, que el 1887 el local ja resultava insuficient, motiu pel que en la Junta d’aquell any es decideix “estudiar l’adquisició d’un nou edifici per a la Societat ja que l’actual resulta petit per albergar tal quantitat de socis “. Finalment el 6 de juliol de 1900, sent President don Manuel González Sempere, es va adquirir el local que ara ocupa, encarregant-se de les obres l’enginyer don Ramón Martínez Domínguez.

No obstant això era una obra costosa que havien de finançar amb obligacions dels propis socis, per la qual cosa es va allargar bastants anys.

A “El Graduador” del 10 de novembre de 1908 es va publicava el següent anunci:

… Almoradí, poble que porta en el seu si un sentit de democràcia molt accentuat, inaugurarà dins de breus dies el casino nou, i a aquest acte acudirà el Diputat al districte Trinitari Ruiz. L’acte serà majestuós, acudint moltíssima gent dels pobles veïns.

La inauguració es va dur a terme en el Nadal d’aquell 1908, curiosament, tot just un parell de mesos després de l’obertura del Teatre.

En les següents dècades va ser un important centre de reunions on es van organitzar els primers balls i festes de carnaval, ànima i avantsala de qualsevol acte festiu, de qualsevol homenatge, tertúlia o presentació:

… Allà, entre glops de aromàtic cafè i espirals de fum del simpàtic cigarreta sorgeixen les magnes empreses i potents societats, que uneixen als homes en compactes blocs per poder enfrontar-se a les múltiples necessitats de la vida” (Revista de Fira de 1930) .

A la fi dels anys cinquanta, sent President Manuel Canales García, es va decidir emprendre una important obra d’ampliació que va consistir en aixecar la segona planta, reformant completament, creant una primera sala de televisió i també una nova sala per a concerts i conferències, obra que finalment es va acabar el 1962.

Font: “Almoradí, un recorregut històric” de José Antonio Latorre Coves

Ubicació al mapa

Casino